Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne

Om schoolleiders, bestuurders en gemeenten te ondersteunen bij het bieden van onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne, heeft het ministerie van OCW een handreiking gelanceerd. Deze handreiking biedt handvatten en kaders rondom de invulling van onderwijs, de inzet van onderwijspersoneel, bekostiging en toezicht. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met LOWAN, de VNG, de VO-raad en de PO-Raad. Lees meer