Partnerschap met Samen Opleiden Noord Holland

Onderwijsgroep Amstelland is officieel toegetreden bij het partnerschap Samen Opleiden Noord Holland. Afgelopen week heeft Ineke de samenwerkingsovereenkomst getekend.
We gaan samen met de Hogeschool IPABO werken aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de lerarenopleiding en onderzoeken hoe we de beroepspraktijk nog beter kunnen maken door een optimale leerwerkomgeving voor de studenten te realiseren.

Gezamenlijk belang

Ons gezamenlijke belang is dat de opleiding van leraren optimaal aansluit op de onderwijspraktijk. In dat kader gaan we samen een visie op opleiden, professionaliseren en kwaliteitszorg ontwikkelen.

Creëren leerwerkomgeving

Onze bovenschoolse opleidingscoördinator en onze schoolopleiders werken hieraan mee. We gaan ons inzetten om een leerwerkomgeving te creëren waarin de student wordt uitgedaagd en op maat ondersteunt wordt in de ontwikkeling tot startbekwame leerkracht.
Hoe fijn is dat!