Strategische agenda

In september 2019 is het Koersplan: 'Duurzaam Vernieuwend' van Onderwijsgroep Amstelland vastgesteld. Tijdens de personeelsdag van de Onderwijsgroep is in januari 2022 is veel informatie opgehaald over hoe we het koersplan voor de komende periode gaan invullen.
Deze informatie is gebruikt bij het aanpassen van het Koersdocument: ‘Duurzaam Vernieuwend’. Ook wel ‘Koers 2.0’  

            

 

klik op de afbeelding om te bekijken.

Op de poster rechts staan de ambities en stippen op horizon van Onderwijsgroep Amstelland voor de komende periode. Klik op de afbeeldingen om het addendum op de Koers (links) en de poster van Koers 2.0 te downloaden. 

Koers 2.0 kent de volgende pijlers:

  • Leren in deze tijd
  • Internationalisering
  • Duurzaamheid

Wat is Amstelland Onderwijs? 

Kernwaarden vormen de basis voor de manier waarop wij werken:

Vertrouwen: openstaan voor elkaar en openstaan voor het onbekende

Verbondenheid: met liefde, zorg en respect met elkaar omgaan

Gedrevenheid: het beste onderwijs bieden aan al onze leerlingen

Amstelland Onderwijs

‘Binnen Onderwijsgroep Amstelland stimuleren wij kinderen zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige, open wereldburgers. Kansengelijkheid is daarbij het uitgangspunt. Ons onderwijs kent een balans tussen persoonsvorming, socialisatie en kennis, met de kerndoelen als stevige basis waarbij we inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften. We willen de kinderen optimaal uitdagen en met plezier laten leren’.

Identiteit

Op al onze scholen heeft de levensbeschouwelijke vorming een belangrijke plek. Nadenken over het leven helpt om dieper bij jezelf te komen. Het inspireert leerlingen om de kernwaarden dicht bij zichzelf te brengen, zich eigen te maken. Iedere school is bijzonder en mag en kan hier zijn eigen invulling aan geven. Een invulling die past bij het team, de geschiedenis van de school en de populatie.

De missie van Onderwijsgroep Amstelland is: 

‘Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot wereldburgers, waarbij zij als individu zo optimaal mogelijk leren en zich leren te verhouden tot zichzelf, de ander en de aarde.’