Roelof Venema School

Voor elk kind geldt dat het zich het best ontwikkelt en het best presteert in een uitnodigende, vertrouwde en veilige leeromgeving. De Roelof Venema School biedt een goede mix van kennisoverdracht door een professioneel team en ruimte voor zelfontplooiing op het eigen niveau van het kind.
 

Contactgegevens

Directeur:
 
Mevrouw L. (Leonie) Webbers 
Adres: Laan Rozenburg 17
Postcode: 1181 ER
Plaats:
 
Amstelveen
Telefoonnummer:  020-643 23 85
E-mail: directie.roelofvenema@ogamstelland.nl
Website: www.roelofvenemaschool.nl