Privacy op school

Onze externe functionarisgegevensbescherming is Tonny Plas, van Privacy op school. Hij is te bereiken via: fg@privacyopschool.nl

Als er onverhoopt een (vermoeden van) een datalek is binnen de organisatie meld dit dan direct aan Wilma van Drunen, interne functionaris gegevensbescherming via: datalek@ogamstelland.nl

AVG-ouderbrief

voor alle scholen is een oudernieuwsbrief gemaakt. Waar in dit geval de naam Roelof Venema school staat kunt u iedere school van Onderwijsgroep Amstelland invullen. In deze brief wordt uitgelegd wat de AVG voor u als ouder kan betekenen. Klik hier voor de brief.

Cameratoezicht op school.

Op de scholen van Onderwijsgroep Amstelland wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. In dit artikel leest u hoe wij om gaan met de privacy hiervan. Klik hier voor het vastgestelde privacyreglement