Karel Eykman School

Kinderen willen graag leren, ze zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. De Karel Eykmanschool wil bijdragen aan de ontwikkeling en groei van mensen die waarde toevoegen aan de wereld. Wij begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot autonome, veerkrachtige volwassenen die met vertrouwen in het leven staan en kunnen anticiperen op een veranderende samenleving. We willen dat zij zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en hun omgeving en dat zij een tolerante, sociale en respectvolle houding naar hun medemens hebben.

Contactgegevens

Directeur:

Mevrouw M. (Marijke) Stenger
Adres: Jane Addamslaan 13
Postcode: 1187 DA
Plaats:

Amstelveen
Telefoonnummer:  020-641 99 98
E-mail: directie.kareleykman@ogamstelland.nl
Website: https://www.kareleykmanschool.nl