Toelatingsbeleid Basisonderwijs toekomstige 4-jarigen in Amstelveen en Ouderkerk

Als uw kind 4 jaar is, kan het naar de basisschool. 
Voor kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn, geldt een nieuw toelatingsbeleid.
Op alle basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel gaat het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige vierjarigen, die vanaf 1 september 2024 voor het eerst naar de basisschool gaan, op dezelfde manier. 

Deze nieuwe werkwijze waarborgt dat elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans heeft om een basisschool van voorkeur te krijgen. Om ervoor te zorgen dat kinderen in hun buurt naar school kunnen, heeft elk kind op de vier dichtstbijzijnde scholen, gerekend vanaf het woonadres, voorrang. Ouders mogen elke basisschool kiezen.

Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, verloopt volgens vastgestelde regels op alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd. 
Bij de centrale plaatsing krijgt elk aangemeld kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 worden uitgenodigd om hun kind voor de sluitingsdatum op een van onze scholen aan te melden.

Geboortedatum kind Sluitingsdatum van de aanmelding
1 september 2020 t/m 31 december 2021 t/m 23 januari 2024
1 januari 2021 t/m 30 april 2021 t/m 30 mei 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021 t/m 3 oktober 2024

Eind september 2023 is aan ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Amstelveen en Ouderkerk’ met een aanmeldformulier gestuurd. Deze kinderen kunnen worden aangemeld door het aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren en op het aanmeldformulier in volgorde van voorkeur meerdere basisscholen op te geven. Ouders mogen hiervoor elke school in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel kiezen.
Ouders die niet over een aanmeldformulier beschikken kunnen dit opvragen bij de helpdesk of bij onze scholen  en van www.basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl downloaden.

Altijd (opnieuw) aanmelden!

Een kind moet altijd aangemeld worden, ook als dat in het verleden al is gedaan. 
Als een oudere broer of zus op de school zit, heeft dit kind op deze school een plaatsgarantie als het aanmeldformulier op tijd is ingeleverd. Alleen op deze manier weten wij voor hoeveel kinderen een plaats gereserveerd moet worden. 

Ouders die over een schriftelijk bewijs beschikken waaruit blijkt dat hen in het verleden een plaats is toegezegd, kunnen over deze plaats beschikken door op deze school het aanmeldformulier samen met het schriftelijk bewijs van de toegezegde plaats in te leveren. De sluitingsdata hiervoor zijn:
t/m 7 december 2023 voor kinderen geboren in de periode van 1 september t/m 31 december 2020
t/m 24 januari 2024 voor kinderen geboren in de periode van 1 januari t/m 30 april 2021
t/m 28 maart 2024 voor kinderen geboren in de periode van 1 mei t/m 31 augustus 2021

Kinderen die na 31 augustus 2021 zijn geboren, kunnen nog niet worden aangemeld. Rond de 3de verjaardag van een kind worden de ouders uitgenodigd om hun kind aan te melden voor de basisschool. Zij ontvangen hiervoor eind september de brochure met een aanmeldformulier. 

Meer informatie 

Meer informatie over het toelatingsbeleid staat op de website van de gezamenlijke schoolbesturen www.basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl en website van elke school. Van deze websites kunt u ook een aanmeldformulier downloaden als u hier niet over beschikt.

Op de website van de gemeente Amstelveen www.amstelveen.nl/basisonderwijs staat een overzicht van alle basisscholen. Na invoeren van een woonadres worden alle basisscholen in volgorde van afstand vanaf dit adres getoond, inclusief de voorrangsscholen die bij dit adres horen. 

Op de websites van elke school vindt u meer informatie over de scholen. Ook kunt u de scholen benaderen met het verzoek voor een nadere kennismaking. 

Met uw vragen over het toelatingsbeleid kunt u bij de helpdesk terecht:
E: helpdesk@basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl
T:  020-4262 467