Aannamebeleid 

Aanmelden en inschrijven van toekomstige vierjarigen

Uw kind mag naar de basisschool als het vier jaar is. 

Wanneer uw kind drie jaar is, kunt u uw kind op een van onze basisscholen aanmelden.

In de visie van de schoolbesturen Onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs moeten kinderen zoveel mogelijk in hun eigen wijk naar een basisschool kunnen. Elk kind heeft daarom voorrang op de school of scholen in de eigen wijk. Als er nog plaatsen over zijn, komen hiervoor de kinderen die verder weg wonen in aanmerking.  

In Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel gaat op de basisscholen van Amstelwijs en Amstelland in de loop van dit jaar het toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen veranderen. Het tot op heden gehanteerde uitgangspunt "wie het eerst komt, wie het eerst maalt" wordt vervangen door het uitgangspunt "kinderen uit de eigen wijk krijgen voorrang, kinderen van buiten de wijk krijgen alleen een plaats als er nog plek is".

Voor kinderen geboren vóór 1 september 2020 geldt het huidige beleid. Informatie over plaatsing van deze  kinderen vindt u op de website van de gemeente Amstelveen en de websites  scholen.  

Kinderen geboren vanaf 1 september 2020 kunnen daardoor op dit moment nog niet worden aangemeld. 

In de 2de helft van september 2023  ontvangen de ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 hierover de informatie. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen volgens het nieuwe toelatingsbeleid worden aangemeld. 

Meer informatie: 

Klik hier voor: Het basisonderwijs in Amstelveen en Ouder-Amstel: websites van de gemeenten en Scholen op de Kaart.

Meer informatie

Klik hier voor informatie flyer Onderwijsloket
Klik hier voor de information flyer van het Centraal Informatie Loket (CIL).
Klik hier voor de kaart met de indeling van de scholen