Waar wij voor staan

Verbondenheid
Gedrevenheid
Vertrouwen
Meer informatie

Onze pijlers

Meer informatie
“Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot wereldburgers, waarbij zij als individu optimaal mogen leren en zich leren te verhouden tot de ander en de aarde.”
“Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot wereldburgers"
Pieter-Jan Hendriksen