Zij-instromers

Liever voor de klas? Een bijdrage leveren aan goed onderwijs? Dan kun je bij Onderwijsgroep Amstelland als zij-instromer aan de slag!

Wat bieden wij jou

Onderwijsgroep Amstelland biedt gemotiveerde kandidaten met een hart voor onderwijs en kinderen, graag de mogelijkheid om als zij-instromer aan het werk te gaan. Als zij-instromer werk je op een van onze scholen en tegelijkertijd volg je de tweejarige opleiding tot leerkracht basisonderwijs aan een PABO van jouw keuze.
De begeleiding van zij-instromers vinden wij erg belangrijk. We investeren graag in een ‘zachte landing van de zij-instromer’ omdat wij ervaren dat dit een positieve bijdrage levert aan het succes. Naast een goede begeleiding van een mentor/maatje op de school waar je werkt, krijg je ook intensieve begeleiding van een bovenschools (beeld)coach vanuit onze organisatie. Deze begeleidt je vanaf de eerste fase van het zij-instroomtraject tot je diploma en daarna.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen

Om te kunnen starten als zij-instromer moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
Een afgeronde HBO-bachelor of WO-opleiding
Voor het onderwijs voldoende maatschappelijke en beroepservaring.
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Interesse?

Wanneer jij graag samen met ons wil onderzoeken of het onderwijs bij jou past en je hebt interesse om uiteindelijk voor onze Stichting als leerkracht te werken, dan nodigen we je graag uit om je CV en motivatie op te sturen aan:
Sandra van Stelten (s.vanstelten@ogamstelland.nl), HR-adviseur en Mariska Slik-Roelofsen (m.slik@ogamstelland.nl), Stafmedewerker Coaching en Professionalisering.

Daarna is de procedure als volgt; Je gaat door naar de volgende stap of fase als de voorgaande succesvol is afgerond.

Oriëntatie-fase: Kennismaken en stage

Na ontvangst van je CV en motivatie nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek op ons bestuurskantoor.
Vervolgens bieden we je een oriëntatiestage aan van drie dagen op een of twee van onze dertien scholen. Daarna volgt een beslissingsgesprek op ons bestuurskantoor waarin we je ervaringen van je oriëntatiestage, je opdrachten en feedback van de school bespreken.

Voorbereidings-fase: Geschiktheidsonderzoek

Je schrijft je in bij een PABO van jouw keuze en meldt je aan voor het geschiktheidsonderzoek. Deze aanmelding wordt door ons ondertekend. Je krijgt, voor maximaal drie maanden, op een van onze scholen een betaalde functie als leraarondersteuner voor maximaal één dag in de week. Dit biedt jou de kans om zoveel mogelijk ervaring op te doen en je zo goed mogelijk voor te bereiden op het geschiktheidsonderzoek.

Het geschiktheidsonderzoek

Het geschiktheidsonderzoek (assessment) voor zij-instromers is erop gericht om vast te stellen of mensen van buiten het onderwijs geschikt zijn om als leerkracht te gaan werken. Het geschiktheidsonderzoek ziet er op de meeste PABO’s hetzelfde uit, met hier en daar een klein verschil, en bestaat meestal uit de volgende onderdelen: de rekentoets (WISCAT), het samenstellen van een portfolio, het uitvoeren van een praktijkles, een reflectiegesprek en een criterium gericht interview. Het onderzoek wordt afgesloten met een Beoordeling en Advies, uitgevoerd door twee assessoren van de PABO. Wij (OA) hebben geen invloed op de uitkomst van dit geschiktheidsonderzoek.
Mocht de uitkomst van het geschiktheidsonderzoek niet voldoende zijn dan nemen we helaas afscheid van elkaar. Je kunt er dan nog wel voor kiezen om de deeltijd variant te volgen aan de PABO. Dan heb je de mogelijkheid om twee jaar te studeren en stage te lopen.

Scholingsfase: Studeren en werken

Na een succesvol assessment ontvang je een geschiktheidsverklaring en kun je bij de PABO van jouw keuze de opleiding volgen.
Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek wordt er een scholings- en begeleidingsovereenkomst opgesteld. Dit plan wordt met jou, de school en de opleiding vastgelegd en ondertekend in een tripartiete overeenkomst. Met de geschiktheidsverklaring vragen wij als Stichting voor jou een zij-instroomsubsidie aan. Vanuit deze subsidie wordt het geschiktheidsonderzoek, je opleiding, je studieboeken en je begeleiding betaald.
Je krijgt een aanstelling op een van de scholen van Onderwijsgroep Amstelland voor een jaar, voor 0,6 wtf (24 uur) of indien wenselijk 0,4 wtf (16 uur).
In de eerste maanden start je naast een ervaren leerkracht op de school en staan jullie samen voor een groep. In deze periode is het de bedoeling dat je goed met elkaar afstemt en kijkt hoe je deze periode zo goed mogelijk kunt invullen en kunt toewerken naar zelfstandig voor de groep.
Na het eerste jaar wordt je jaarcontract (bij voldoende ontwikkeling en functioneren) verlengd.

Afrondingsfase: Bekwaamheidsonderzoek en aanstelling

Na het afronden van alle studieonderdelen en bij voldoende praktijkervaring, kan het bekwaamheidsonderzoek aangevraagd worden. Na goed gevolg hiervan, ontvang je het getuigschrift en ben je volledig bevoegd als leraar primair onderwijs. Na een succesvolle afronding van je opleiding en praktijk, krijg je een vaste aanstelling bij Onderwijsgroep Amstelland en verbind je je vervolgens voor tenminste twee jaar aan onze Stichting.