Vakantieregeling

MR-en van de scholen hebben instemmingsrecht op de vakantieregeling. Afgesproken is in het directieoverleg om de tweede week meivakantie voor leerlingen stichtingsbreed en in overleg met de overige schoolbesturen vast te stellen. Voor 2025 is het aansluitend aan de ‘verplichte’ week vanuit het ministerie gepland.