Vakantieregeling

De schoolvakanties worden per school in overleg met de Medezeggenschapsraad vastgesteld.

In de schoolgids van de afzonderlijke scholen staat het vakantierooster vermeld.