Bestuur

Onderwijsgroep Amstelland biedt leerlingen, ouders, (toekomstig) personeel en partners een betrouwbare organisatie die daadkrachtig is in haar functioneren.

Het bestuur vormt het wettelijke bevoegd gezag over de scholen van de stichting.
De stichting stelt zich ten doel te bevorderen de oprichting en instandhouding van protestants-christelijke en/of katholieke en/of oecumenische basisscholen als bedoeld in de Wet op het Primair Onderwijs en dat op verantwoorde wijze wordt bijgedragen tot een samenhangend beleid voor deze scholen.

Rekening houdend met de Governance-wetgeving is met ingang van 1 augustus 2010 de bestuurlijke structuur gewijzigd door het instellen van een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Hierdoor ontstaat een optimale vorm van scheiden van intern toezicht en besturen. Het College van Bestuur is in dienst van de stichting en vormt het bestuur van de scholen en de stichting. Bekijk het Managementstatuut.

Het College van Bestuur (CvB) wordt per 1 januari 2024 gevormd door:
mevrouw L. (Loes) Buis

Loes Buis
College van Bestuur ad interim