Leden PO-Raad stemmen in met CAO PO 2022 - 2023

Een ruime meerderheid van de leden van de PO-Raad heeft ingestemd met het voorgelegde onderhandelaarsakkoord. Het gaat daarbij om het akkoord dat op 23 juni door bonden en PO-Raad overeengekomen werd.

In dat akkoord staat een loonsverhoging van 4,75% - in PO en VO dezelfde loonontwikkeling om geen nieuwe loonkloof te laten ontstaan. Na de bonden heeft dus ook de PO-Raad groen licht van zijn achterban om de cao te tekenen. We houden jullie op de hoogte van de publicatie van cao-tekst en salaristabellen.