Karel Eyman was Nederlandse schrijver van kinderboeken, dichter en liedjesschrijver

Karel Eykman (1936-2022) schreef zachtaardige kinderpoëzie voor buitenbeentjes en een breed publiek
Jeugddichter Karel Eykman overleed afgelopen dinsdag op 86-jarige leeftijd. Naast kinderpoëzie maakte hij de kinderbijbel Woord voor Woord, een bestseller waarmee Eykman ook in het buitenland veel succes oogstte.

Eykman werkte na het gymnasium als jeugdpredikant, eerst in Rotterdam en daarna in Amsterdam. Vanaf 1966 verwierf hij landelijke bekendheid door het tv-programma 'Woord voor Woord' waarin Aart Staartjes bijbelverhalen vertelde die door Eykman in hedendaagse, voor de jeugd aansprekende taal waren herschreven.
Als lid van het Schrijverscollectief werkte hij mee aan tv-programma's als De Stratemakeropzeeshow, De film van Ome Willem, Het Klokhuis en Sesamstraat. Van 1977 tot 1987 was hij redacteur van de Blauw Geruite Kiel, de jeugdbijlage van Vrij Nederland, waarin hij dichters lanceerde als Remco Ekkers, Ted van Lieshout en Wiel Kusters.
Eykman wilde met zijn verhalen en gedichten de lezers inzicht geven in wat er rondom hen gebeurt zodat ze weerbaarder worden. Daarom plaatste hij de Bijbelverhalen in een modern kader. Op die manier maakte hij de boodschap, "God kiest voor de uitgestotene", herkenbaarder. In zijn jeugdromans legde hij de nadruk op persoonlijke ervaringen van de hoofdpersonen. Ook daarin koos hij altijd partij voor belaagde jongeren.
Eykman hanteerde een ongekuiste stijl met veel uitdrukkingen uit de jongerentaal. Naam verwierf Eykman ook als dichter en liedjesschrijver. Hij dichtte zowel voor kleuters als voor kinderen en tieners. Net als in zijn verhalen verwoordde hij herkenbare gevoelens in een eenvoudige taal die aansluit bij de spreektaal en wilde hij zijn lezers helpen met hun problemen.
Hij overleed op 30 augustus 2022 in Amsterdam, 86 jaar oud.Bronnen: nrc en wikipedia