PO-Raad reageert constructief-kritisch op voorgestelde wetswijziging onderwijshuisvesting

1 juni 2023

De PO-Raad is positief over de voorgestelde wetswijziging die moet leiden tot een betere aanpak van bouw, beheer en onderhoud van schoolgebouwen. Het door minister Wiersma voorgelegde plan is een volgende stap in het op orde krijgen van de ‘gebouwenvoorraad’, die uiteindelijk moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving van leerlingen en onderwijspersoneel.  

Die positieve reactie ligt voor de hand: in feite gaat de minister met deze plannen mee in de concretisering van het huisvestingsvoorstel, zoals de PO-Raad en de VO-raad die opstelden in samenspraak met de VNG. De noodzakelijke extra honderden miljoenen voor huisvesting heeft minister Wiersma niet, maar met deze plannen geeft hij invulling aan de roep om heldere governance.  Lees verder 


Bron: PO-Raad