Inspectierapport bestuur Onderwijsgroep Amstelland

In het tweede kwartaal van 2023 heeft de onderwijsinspectie het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland bezocht. Het definitieve inspectierapport vind je op de website van de onderwijsinspectie.  

Vervolg 
De onderwijsinspectie voert in het tweede kwartaal van 2024 een herstelonderzoek op bestuursniveau uit.

Download het inspectierapport