Eerste groep 4-jarige kinderen geplaatst volgens nieuw toelatingsbeleid 

Sinds september 2023 zijn de besturen van de basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel overgestapt op een nieuw en gezamenlijk toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen.  

Voor alle kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn, geldt dit toelatingsbeleid. Op de 23 basisscholen van vijf schoolbesturen - Amstelwijs, Onderwijsgroep Amstelland, Geert Groote, School of Understanding en IBS Elif N-H - verloopt hierdoor het aanmelden en toewijzen van de plaatsen op dezelfde wijze.  
De betrokken besturen hebben in aanwezigheid van de gemeente op donderdag 1 februari jl. de eerste stedelijke plaatsing volgens dit nieuwe toelatingsbeleid uitgevoerd.  

Voor het eerst naar de basisschool in Amstelveen en Ouderkerk

In september ontvingen de ouders van kinderen die in schooljaar 2024-2025 voor het eerst naar de basisschool gaan de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Amstelveen en Ouderkerk’ samen met een aanmeldformulier. Vanaf dat moment kunnen zij hun kind aanmelden door het aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren. 
Bij de aanmelding geven ouders in volgorde van voorkeur meerdere scholen op. Zij kunnen uit alle 23 basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk kiezen. 
Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, verloopt volgens vastgestelde regels voor alle deelnemende basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd. 
Het resultaat van de plaatsing is dat elk aangemeld kind een plaats op de hoogst mogelijk school van voorkeur wordt aangeboden. 

Plaatsingsresultaat 1ste plaatsing 

Op 1 februari jl. zijn alle 266 aangemelde kinderen, geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020, op een van de basisscholen in Amstelveen of Ouderkerk geplaatst.  
Op 6 basisscholen moest worden geloot, omdat op deze scholen meer aanmeldingen dan plaatsen waren. 
Er zijn 250 kinderen (94%) geplaatst op de school van 1ste voorkeur; 9 kinderen (3%) op de 2devoorkeur; 4 kinderen op de 3de voorkeur (2%); 2 kinderen op de 4de voorkeur en 1 kind op een overige school.  
Totdat deze groep kinderen 4 jaar is, maken zij, indien er een lege plaats ontstaat (bijv. door verhuizing) nog kans op een school van hogere voorkeur. 

Alle betrokken ouders zijn inmiddels in bezit van de uitslag van de plaatsing. Zij hebben tot en met 14 maart a.s. de tijd om aan de school te laten weten dat zij van deze plaats gebruik gaan maken.

Kinderen die geboren zijn tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 en nog niet zijn aangemeld, kunnen nog steeds worden aangemeld. Op 13 van de 23 basisscholen zijn nog plaatsen beschikbaar.  
Op de website www.basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl  staat een lijst van de scholen die voor deze geboortegroep nog plaats hebben.  

Meer informatie

•    Op de website van de gezamenlijke schoolbesturen www.basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl en de website van elke school staat meer informatie over het toelatingsbeleid en kan een aanmeldformulier worden gedownload.
•    Ouders kunnen met hun vragen bij de scholen en helpdesk terecht.
De helpdesk is bereikbaar per e-mail: helpdesk@basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl of per telefoon: 020- 426 2467

Woordvoerders namens de schoolbesturen zijn: 

-    Haico van Velzen, voorzitter stuurgroep-Toelatingsbeleid Amstelveen-Ouderkerk: info@amstelwijs.nl
-    Hetty Lieftink, projectleider: hetty@lieftink-ip.nl

-    Haico van Velzen, voorzitter stuurgroep-Toelatingsbeleid Amstelveen-Ouderkerk: info@amstelwijs.nl
-    Hetty Lieftink, projectleider: hetty@lieftink-ip.nl