Vierjarige kinderen geplaatst volgens toelatingsbeleid basisonderwijs

Sinds september 2023 zijn de besturen van de basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel overgestapt op een gezamenlijk toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen. Voor alle kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn, geldt dit toelatingsbeleid. Op de 23 basisscholen van vijf schoolbesturen - Amstelwijs, Onderwijsgroep Amstelland, Geert Groote, School of Understanding en IBS Elif N-H - verloopt hierdoor het aanmelden en toewijzen van de plaatsen op dezelfde wijze. Op donderdag 6 juni jl. hebben de schoolbesturen in aanwezigheid van vertegenwoordigers van beide gemeenten de stedelijke plaatsing volgens dit nieuwe toelatingsbeleid uitgevoerd.

Voor het eerst naar de basisschool in Amstelveen en Ouderkerk
In september ontvingen de ouders van kinderen die in schooljaar 2024-2025 voor het eerst naar de basisschool gaan de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Amstelveen en Ouderkerk’ samen met een aanmeldformulier. Vanaf dat moment kunnen zij hun kind aanmelden door het aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren.
Bij de aanmelding geven ouders in volgorde van voorkeur meerdere scholen op. Zij kunnen uit alle 23 basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk kiezen.
Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, verloopt volgens vastgestelde regels voor alle deelnemende basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd. Het resultaat van de plaatsing is dat elk aangemeld kind een plaats op de hoogst mogelijk school van voorkeur
wordt aangeboden.

Plaatsingsresultaat tweede plaatsing
Op 6 juni jl. zijn alle aangemelde kinderen, die geboren zijn tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021 en in Amstelveen of Ouderkerk wonen op een van de 23 basisscholen geplaatst.
Op vijf basisscholen moest worden geloot, omdat op deze scholen meer aanmeldingen dan plaatsen waren. In totaal kreeg 97% van de aangemelde kinderen een school in hun opgegeven top drie. Hiervan is 90% op de
school van eerste voorkeur geplaatst, 5% kreeg de school van hun tweede voorkeur en 2% de derde voorkeur. De overige aangemelde kinderen hebben een school buiten hun top drie gekregen. De kinderen die niet de school van hun eerste voorkeur gekregen hebben, maken tot hun vierde jaar nog kans op een school van hogere voorkeur als hier een lege plaats ontstaat (bijv. door verhuizing.)

Alle betrokken ouders zijn inmiddels in bezit van de uitslag van de plaatsing. Zij hebben tot en met 5 juli aanstaande de tijd om aan de school te laten weten dat zij van deze plaats gebruik gaan maken. Op 13 van de 23 basisscholen zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar voor kinderen die geboren zijn tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021 en niet zijn aangemeld. Op de website www.basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl staat de lijst van de scholen die in deze geboorteperiode plaats hebben.

Meer informatie
• Op de website van de gezamenlijke schoolbesturen www.basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl en de website van elke school staat meer informatie over het toelatingsbeleid en kan een aanmeldformulier worden gedownload.
• Ouders kunnen met hun vragen bij de scholen en helpdesk terecht.
De helpdesk is bereikbaar per e-mail: helpdesk@basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl of per telefoon:
020-426 2467.
*******************************************************************************************
Woordvoerders namens de schoolbesturen zijn:
- Haico van Velzen, voorzitter stuurgroep-Toelatingsbeleid Amstelveen-Ouderkerk: info@amstelwijs.nl
- Hetty Lieftink, projectleider: hetty@lieftink-ip.nl