Onderwijsveld zet stappen om lerarentekort tegen te gaan

Onderwijspartijen door heel Nederland zijn voortvarend aan de slag met het tegengaan van het lerarentekort. Juist omdat de tekorten de komende jaren hoog blijven, is het belangrijk om focus te houden op de ingezette weg. Dat schrijven minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) vandaag in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.

Lees verder op de nieuwspagina van de Rijksoverheid of kopieer de link: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/06/26/onderwijsveld-zet-stappen-om-lerarentekort-tegen-te-gaan.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws