Aannamebeleid

De schoolbesturen Onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs stappen af van het tot op heden gehanteerd uitgangspunt “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” en vervangen dit door het uitgangspunt “kinderen uit de eigen wijk krijgen voorrang, kinderen van buiten de wijk krijgen alleen een plaats als er nog plek is”.

Informatie over plaatsing van leerlingen kunt u krijgen bij het Onderwijsloket. Of op de website van de gemeente Amstelveen.  

In Amstelveen gaat op de basisscholen van Amstelwijs en Amstelland het toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen veranderen.

Kinderen geboren vanaf 1 mei 2020 kunnen daardoor op dit moment nog niet worden aangemeld. 

Eind 2022 ontvangen de ouders van deze kinderen hierover bericht.


Klik hier voor informatie flyer Onderwijsloket
Klik hier voor information flyer
Klik hier voor het aannamebeleid.
Klik hier voor de kaart met de indeling van de scholen